Øvingstider

Fellesøvinga er kvar tors|dag 17.15-19.15. Utøvarane skal vera heilt klare 19.15, så dei må koma ei lita stund før.

Gruppeøvingane:

Tirsdag oddetalsveker kl 15.15-16.15 – grovmessing
Tirsdag partalsveker kl 15.15 – 16.15 – kornettar

Terminliste vår 2023

5.januar- øving – styremøte
12.januar- øving
13-15.januar- oppstartseminar
19.januar- øving
26.januar- øving-(styremøte?)

2.februar- ÅRSMØTE  og medlemsmøte
9.februar- øving
16.februar-øving
23.februar- øving

2.mars – VINTERFERIE
9.mars- øving- styremøte
16.mars- VÅRKONSERT
23.mars- øving
24-26.mars- Hordablæst-seminar
30.mars- øving-  styremøte

6.april- PÅSKEFERIE
11.april- EKSTRAØVING
13.april- øving
15.april- HORDABLÆSTEN
20.april- øving
27.april- øving

4.mai- øving- styremøte
11.mai- øving (øving på Rosendalstunet??)
16.mai- ekstraøving
17.mai- HURRA!
18.mai- Kristi himmelfartsdag
25.mai-øving

1.juni- øving- styremøte
8.juni- øving
9-11.juni- NM-SEMINAR
13.juni- EKSTRAØVING
15.juni- øving
20.juni- EKSTRAØVING
22.juni- øving
24.juni- NM 😊